Pracovní skupina k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu (PS NPPP)

Útvar

-

Účel zřízení

Účelem zřízení je akutní řešení problematiky neuropsychiatrické péče o pacienty s poruchami řízení pohybu na základě podnětů uživatelů péče.

Předmět činnosti

• navrhnout systémové změny k úpravě neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu; • projednat návrhy na vhodná opatření v oblasti poskytování zdravotních služeb a jejich úhrad, vzdělávání, hledat možnosti jejich realizace včetně případné úpravy legislativy.

Datum zřízení

5. 6. 2018

Termíny jednání

Četnost jednání dle potřeby, min 6x/rok

Poslední aktualizace

06. 11. 2018 13:43:41

Předseda

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH náměstkyně ministra

Místopředseda

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. oddělení koncepcí a strategií

Členové

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. za Psychiatrickou společnost ČLS JEP

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. za Neurologickou společnost ČLS JEP

MUDr. Jiří Havrlant za SZP

MUDr. Jiří Herle za SVL ČLS JEP

Mgr. Jana Hlaváčová vedoucí oddělení podpory práv pacientů

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. za Neurologickou společnost ČLS JEP a za neuropsychiatrické pomezí

Ing. Helena Rögnerová pověřená řízením sekce ekonomiky a zdravotního pojištění

Ing. Romana Skála-Rosenbaum za Sdružení Parkinson Help

Mgr. Irena Storová, MHA za SÚKL

Ing. David Šmehlík, MHA zástupce VZP ČR

MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. za neuropsychiatrické pomezí

Mgr. Pavlína Žílová vedoucí oddělení úhradových mechanismů a zdravotního pojištění, zástupce odboru dohledu nad zdravotním pojištění MZ ČR

Info

Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace