Pracovní skupina pro systém eRecept a lékový záznam pacienta

Útvar

-

Účel zřízení

Pracovní skupina byla zřízena v souvislosti s realizací Programového prohlášení vlády a prioritami ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha spočívající v rozšíření funkcionalit elektronické preskripce. Cílem práce skupiny je navržení legislativního zakotvení nadstavbových funkcionalit systému eRecept, zejména lékového záznamu pacienta a jeho sdílení s lékaři a lékárníky. Pracovní skupina dále projednává současné nastavení systému a zejména jeho technických parametrů a legislativních omezení jeho rozvoje. Identifikují se provazby systému eRecept na další systémy ve zdravotnictví a registry, zejména na informační systémy zdravotních pojišťoven (vykazování léčiv k úhradě ze zdravotního pojištění) a registry spravované Ústavem zdravotnických informací a statistiky, a hledají se optimální komunikační kanály těchto informačních systémů za účelem co nejširší automatizace procesů. Identifikované technické nedostatky se ve spolupráci se SÚKL řeší obratem, nedostatky koncepční a legislativní se kompletují za účelem potřebné úpravy právních předpisů. Součástí legislativní iniciativy této Pracovní skupiny je nejen novelizace zákona o léčivech v části týkající se elektronické preskripce a systému eRecept, ale také tvorba podzákonných předpisů v relevantní oblasti (vyhláška o předepisování léčiv, vyhláška o správné lékárenské praxi aj.).

Předmět činnosti

Detailní popis systému eRecept a jeho součástí; specifikace nadstavbových funkcionalit a jejich technické řešení; získávání zpětné vazby od lékařské a lékárnické veřejnosti k fungování systému eRecept; diskuze o budoucím rozvoji systému a napojení na eHealth; tvorba související legislativy.

Datum zřízení

2018

Termíny jednání

1x měsíčně

Poslední aktualizace

29. 08. 2018 11:52:00

Předseda

Mgr. Filip Vrubel náměstek ministra

Zástupci

Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv Česká lékařská komora Česká lékárnická komora Česká stomatologická komora Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR Pacientská rada ministra zdravotnictví Grémium majitelů lékáren Asociace provozovatelů lékárenských sítí Asociace nemocnic ČR Asociace českých a moravských nemocnic ČR

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace