Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění

Účel zřízení

Hlavním posláním Rady je formulace doporučení ke stanovení optimální strategie k realizaci programů časného záchytu onemocnění v ČR.

Předmět činnosti

Poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu, navrhuje k realizaci nové programy časného záchytu, rozvíjí jejich metodické postupy a ověřuje v rámci pilotních projektů, prostřednictvím ustavených pracovních skupin a řídících komisí pro konkrétní programy časného záchytu onemocnění řídí a kontroluje plošné přenesení vhodných programů do praxe a jejich dlouhodobě udržitelné poskytování, je odpovědná za odborné hodnocení významných inovací v běžících programech časného záchytu onemocnění. Rada, z pozice poradního orgánu MZ, zejména: a) posuzuje, zpracovává a doporučuje koncepční a metodické materiály pro provádění programů časného záchytu onemocnění, b) posuzuje, zpracovává a doporučuje změny v oblasti již zavedených programů časného záchytu onemocnění a podílí se na jejich řízení prostřednictvím Řídících komisí, c) posuzuje případné nové návrhy programů časného záchytu onemocnění, které jsou řízeny či ověřovány prostřednictvím Pracovních skupin. Rada, ve vztahu k pilotním projektům časného záchytu onemocnění, které jsou realizované ÚZIS ČR a jsou finančně podporované z Evropského sociálního fondu ČR z Operačního programu Zaměstnanost, zejména: a) posuzuje a zajišťuje metodické postupy pro pracovní skupiny v rámci pilotních projektů, b) posuzuje nové programy časného záchytu, zejména formou oponentury výsledků jejich pilotního ověřování, c) provádí pravidelný monitoring pilotních projektů po celou dobu realizace projektu v pravidelných intervalech, d) vyhodnocuje pilotní projekty po ukončení realizace projektu a případně doporučuje plošné přenesení vhodných programů časného záchytu onemocnění do praxe. Při svém působení Rada spolupracuje s Resortním řídícím výborem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, s Řídícím výborem MZ, správními úřady a institucemi zabývajícími veřejně-zdravotnickou problematikou (Státní zdravotní ústav, Světová zdravotnická organizace aj.) a dále s odbornými lékařskými společnostmi, vysokými školami, pacientskými organizacemi, nadačními fondy a jinými obecně prospěšnými organizacemi.

Finanční odměna

Ano

Datum zřízení

16.6.2017

Poslední aktualizace

09. 06. 2019 19:22:46

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace