Pracovní skupina pro pilotní projekt Program časného zácyhtu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Účel zřízení

Řízení pilotního projektu časného záchytu onemocnění (podle čl. 9 Příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017), který má za úkol ověřit proveditelnost tohoto programu celoplošně a ověřit jeho nákladovou efektivitu v podmínkách ČR.

Předmět činnosti

a) plní úkoly uložené předsedou Rady a Tajemníkem Rady, b) připravuje podklady pro jednání Rady a předkládají Radě návrhy usnesení k dané problematice, c) připravuje a vydává vlastní usnesení v oblastech týkajících se příslušného pilotního projektu časného záchytu, nebo ve vztahu ke specifické odborné oblasti, pro kterou byla zřízena, a to v rozsahu kompetencí stanových metodickými dokumenty schválenými Radou, d) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, zájmovými skupinami a odbornou veřejností v oblastech dotčených příslušných pilotních projektů časného záchytu, nebo specifických oblastí, pro které byla zřízena, e) informuje Radu prostřednictvím svého předsedy, nebo prostřednictvím tajemníka Rady o své činnosti a předkládají Radě návrhy na opatření.

Finanční odměna

Ano

Datum zřízení

1.5.2018

Poslední aktualizace

27. 01. 2020 09:42:12

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace