Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS

Účel zřízení

Za účelem posuzování a následně doporučení žádostí k poskytnutí státní dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS a na závěrečné hodnocení realizace projektů dle schválené Metodiky dotačního programu

Předmět činnosti

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen „komise“) Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „ministerstvo“) je poradním orgánem ministra zdravotnictví a nemá vlastní právní subjektivitu a nemá ani žádnou rozhodovací pravomoc. Členy komise jmenuje ministr zdravotnictví. Komise posuzuje žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS (dále jen „žádost“) z hlediska jejich souladu se všeobecnými podmínkami obsaženými ve Výzvě a Metodice pro žadatele o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci projektů řešení problematiky HIV/AIDS. Na základě objektivního posouzení žádostí komise následně formuluje stanovisko k vhodnosti a míře poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci jednotlivých projektů řešení problematiky HIV/AIDS. Komise provádí závěrečné hodnocení realizace projektů finančně podpořených v rámci dotačního programu ministerstva Národní program řešení problematiky HIV/AIDS.

Datum zřízení

ne 16. 12. 2020 č. 47/2020 a dodatek ze dne 29. 9. 2021 č. 41/2021 a dodatek č.2 ze dne 16.10.2023 č. 7/2023/PM

Termíny jednání

2× za rok

Poslední aktualizace

12. 03. 2024 18:22:47

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace