Pracovní skupina pro rozvoj a implementaci mezinárodních principů na podporu zdraví do systémů řízení kvality ve zdravotnických zařízeních

Účel zřízení

Pracovní skupina PSRIPZ byla zřízena jako iniciační, metodický a koordinační orgán Ministerstva zdravotnictví pro oblast implementace principů mezinárodních programů, na kterých ČR participuje, a které se zaměřují na řízení a zvyšování úrovně poskytovaných zdravotních služeb, ve vazbě na aktivity podporující zdraví ve zdravotnických zařízení. Zajišťuje výměnu informací o aktuálních možnostech a činnostech v oblasti zavádění a rozvoje mezinárodních programů zaměřených na podporu zdraví a odvykání kouření ve zdravotnických zařízeních.

Předmět činnosti

Činnost PSRIPZ souvisí výhradně s rozvojem, podporou a implementací mezinárodních principů podpory zdraví, které vycházejí z mezinárodních programů The International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH) a The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services (GNTH), do zdravotnických zařízení a souvisejících strategií a programů v oblasti podpory zdraví na celostátní úrovni. S tím souvisí též rozvoj a podpora Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení podporujících zdraví a Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku. Při plnění úkolů se PSRIPZ zaměřuje zejména na oblasti definované v Akčním plánu č. 9: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb / Zdraví 2020, v platných legislativních předpisech, doporučeních Světové zdravotnické organizace a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Datum zřízení

1. 8. 2019

Termíny jednání

nejméně 2x ročně

Poslední aktualizace

01. 03. 2023 16:44:23

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace