Pracovní skupina pro metodické řízení poskytovatelů ZZS

Účel zřízení

Posláním a cílem pracovní skupiny je zefektivnit metodické řízení poskytovatelů ZZS, koordinovat jejich vzájemnou spolupráci i spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému a usnadnit nastavování celostátně jednotných pravidel pro jejich činnost s cílem zkvalitňování poskytování ZZS.

Předmět činnosti

a) formulovat metodická doporučení pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a koordinaci spolupráce poskytovatelů ZZS b) koordinovat spolupráci poskytovatelů ZZS s řídícími orgány ostatních složek integrovaného záchranného systému c) podpořit implementaci metodických doporučení do běžné praxe poskytovatelů ZZS

Poslední aktualizace

20. 10. 2021 15:11:23

Předseda

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. náměstkyně ministra pro zdravotní péči

Místopředseda

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH ředitelka odboru zdravotní péče MZ

Tajemník
Členové

MUDr. Ondřej Franěk SUMMK ČLS JEP- OŘ

MUDr. Roman Gřegoř, MBA SUMMK ČLS JEP

Ing. Jaroslava Hejdová Oddělení krizové připravenosti MZ

Ing. Vladimír Novotný Komise RAK ČR pro zdravotnictví

JUDr. Radek Policar Sekce legislativy a práva MZ

MUDr. Libor Seneta AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý, MBA AZZS ČR

Mgr. Radomír Vlk, DiS. Komora záchranářů ZZS ČR

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace