Pracovní skupina pro metodické řízení poskytovatelů ZZS

Účel zřízení

Posláním a cílem pracovní skupiny je zefektivnit metodické řízení poskytovatelů ZZS, koordinovat jejich vzájemnou spolupráci i spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému a usnadnit nastavování celostátně jednotných pravidel pro jejich činnost s cílem zkvalitňování poskytování ZZS.

Předmět činnosti

a) formulovat metodická doporučení pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a koordinaci spolupráce poskytovatelů ZZS b) koordinovat spolupráci poskytovatelů ZZS s řídícími orgány ostatních složek integrovaného záchranného systému c) podpořit implementaci metodických doporučení do běžné praxe poskytovatelů ZZS

Termíny jednání

3-4x/rok

Poslední aktualizace

20. 02. 2023 09:20:33

Předseda

Ing. Mgr. Venuše Škampová pověření k zastupování vrchního ředitele pro zdravotní péči

Místopředseda

MUDr. Jan Adámek

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH ředitelka odboru zdravotní péče MZ

Tajemník
Členové

MUDr. Ondřej Franěk SUMMK ČLS JEP- OŘ

Ing. Markéta Galiová Vedoucí OKP MZ

MUDr. Roman Gřegoř, MBA SUMMK ČLS JEP

Ing. Vladimír Novotný Komise RAK ČR pro zdravotnictví

JUDr. Radek Policar Sekce legislativy a práva MZ

MUDr. Libor Seneta AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M. AZZS ČR

Mgr. Radomír Vlk, DiS. Komora záchranářů ZZS ČR

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace