Centrální řídící tým - klinická skupina (KS COVID)

Útvar

-

Účel zřízení

Za účelem navrhování opatření a zajištění řízení a koordinace opatření přijatých orgány ochrany veřejného zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vyvolaného novým koronavirem SARS-CoV-2 a opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb s důrazem na využití kapacit a nástrojů projektu Chytrá karanténa se zřizuje v rámci Ministerstva zdravotnictví Centrální řídící tým COVID-19 (dále jen „CŘT“). V rámci CŘT se k zajištění jeho činnosti zřizuje mimo jiné pracovní skupina KS COVID.

Předmět činnosti

a) koordinuje odborná klinická a organizační opatření v oblasti poskytování zdravotních služeb přijímaná na celostátní a regionální úrovni v souvislosti s epidemií nemoci covid-19, b) zajišťuje včasnou identifikaci zdravotních rizik a monitoruje nedostatečné personální, věcné a technické kapacity pro poskytování zdravotní péče v klíčových oborech/odbornostech akutní péče, c) předkládá návrhy a připravuje odborné podklady pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví při řešení epidemie onemocnění covid-19, d) připravuje a koordinuje vznik odborných doporučení, stanovisek anebo dalších dokumentů s cílem sjednotit přístupy při poskytování akutní zdravotní péče pacientům s nemocí covid-19, e) je informačním a konzultačním místem pro zástupce jednotlivých klinických oborů a odborností.

Poslední aktualizace

07. 01. 2022 17:56:46

Předseda

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Členové

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

MUDr. Ivana Čierna - Peterová Pneumologie Brandýs nad Labem

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. Společnost infekčního lékařství ČSL JEP

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

Ing. Eduard Ježo Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

MUDr. David Kasal, MHA Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

MUDr. Renata Knorová, MBA Svaz zdravotních pojišťoven ČR

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav

doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Barbora Macková, MHA Státní zdravotní ústav

MUDr. Martina Marešová Hygienická stanice hl. m. Prahy

MUDr. Jan Marounek, MBA Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Jan Michálek Ministerstvo zdravotnictví

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Společnost infekčního lékařství ČSL JEP

Ing. Helena Rögnerová Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Nemocnice Na Bulovce

Mgr. Irena Storová, MHA Státní ústav pro kontrolu léčiv

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ing. David Šmehlík, MHA Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

MUDr. Petr Šonka Sdružení praktických lékařů ČR

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA KARIM 2. LF UK a FN Motol

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace