Centrální řídící tým - klinická skupina (KS COVID)

Účel zřízení

Za účelem navrhování opatření a zajištění řízení a koordinace opatření přijatých orgány ochrany veřejného zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vyvolaného novým koronavirem SARS-CoV-2 a opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb s důrazem na využití kapacit a nástrojů projektu Chytrá karanténa se zřizuje v rámci Ministerstva zdravotnictví Centrální řídící tým COVID-19 (dále jen „CŘT“). V rámci CŘT se k zajištění jeho činnosti zřizuje mimo jiné pracovní skupina KS COVID.

Předmět činnosti

a) koordinuje odborná klinická a organizační opatření v oblasti poskytování zdravotních služeb přijímaná na celostátní a regionální úrovni v souvislosti s epidemií nemoci covid-19, b) zajišťuje včasnou identifikaci zdravotních rizik a monitoruje nedostatečné personální, věcné a technické kapacity pro poskytování zdravotní péče v klíčových oborech/odbornostech akutní péče, c) předkládá návrhy a připravuje odborné podklady pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví při řešení epidemie onemocnění covid-19, d) připravuje a koordinuje vznik odborných doporučení, stanovisek anebo dalších dokumentů s cílem sjednotit přístupy při poskytování akutní zdravotní péče pacientům s nemocí covid-19, e) je informačním a konzultačním místem pro zástupce jednotlivých klinických oborů a odborností.

Poslední aktualizace

12. 01. 2021 16:13:41

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM Ministerstvo zdravotnictví

Členové

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ústav zdravotnických informací a statistiky

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

MUDr. David Kasal, MHA Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

MUDr. Martina Marešová Hygienická stanice hl. m. Prahy

MUDr. Jan Marounek, MBA Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, LL.M. Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Helena Rögnerová Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Nemocnice Na Bulovce

Mgr. Irena Storová, MHA Státní ústav pro kontrolu léčiv

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Česká lékařská společnosti J. E. Purkyně

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Petr Šonka Sdružení praktických lékařů

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH Ministerstvo zdravotnictví

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace