Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Účel zřízení

Za účelem posuzování a následně doporučení žádostí k poskytnutí státní dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektů podpory zdraví a na závěrečné hodnocení realizace projektů dle schválené Metodiky k dotačnímu programu

Předmět činnosti

Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů podpory zdraví dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen „komise“) Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „ministerstvo“) je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Členy komise jmenuje ministr zdravotnictví na návrh náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR. Komise jako poradní orgán ministerstva nemá vlastní právní subjektivitu a nemá ani žádnou rozhodovací pravomoc. Komise posuzuje žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů podpory zdraví (dále jen „žádost“) z hlediska jejich souladu se všeobecnými podmínkami obsaženými ve Výzvě/metodice pro žadatele o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci projektů podpory zdraví. Na základě objektivního posouzení žádostí komise následně formuluje stanovisko k vhodnosti a míře poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci jednotlivých projektů podpory zdraví. Komise provádí závěrečné hodnocení realizace projektů finančně podpořených v rámci dotačního programu ministerstva Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.

Datum zřízení

Příkaz ministra ze dne 19. 1. 2007 č. 1/2007

Termíny jednání

2× za rok

Poslední aktualizace

03. 12. 2020 17:15:39

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace