Centrální řídící tým - národní dispečink lůžkové péče (NDLP)

Útvar

-

Účel zřízení

Za účelem navrhování opatření a zajištění řízení a koordinace opatření přijatých orgány ochrany veřejného zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vyvolaného novým koronavirem SARS-CoV-2 a opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb s důrazem na využití kapacit a nástrojů projektu Chytrá karanténa se zřizuje v rámci Ministerstva zdravotnictví Centrální řídící tým COVID-19 (dále jen „CŘT“). V rámci CŘT se k zajištění jeho činnosti zřizuje mimo jiné pracovní skupina NDLP.

Předmět činnosti

a) centrálně monitoruje a vyhodnocuje všechna data nutná k řízení kapacity lůžkové péče všech poskytovatelů lůžkové zdravotní péče v ČR v souvislosti se zajištěním zdravotní péče o pacienty s onemocněním covid-19, b) je klíčový nástroj informační a datové podpory pro činnost při plánování a navrhování modulace kapacit akutní lůžkové péče v ČR pro řešení epidemie nemoci covid-19, c) NDLP je dále členěn na řídící výbor NDLP, Dispečink intenzivní péče (DIP), Dispečink lůžkových kapacit (DLK) a Dispečink následné péče (DNP), d) předkládá CŘT reporting údajů v pravidelných intervalech pro potřeby MZ, včetně predikce možného vývoje z krátkodobého hlediska a střednědobého hlediska.

Poslední aktualizace

12. 05. 2021 13:58:47

Předseda
Členové

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

MUDr. Renata Knorová, MBA Svaz zdravotních pojišťoven ČR

MUDr. Petr Kolouch, MBA Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Ing. Jan Michálek Ministerstvo zdravotnictví

Ing. et Ing. Lenka Poliaková Ministerstvo zdravotnictví

genmjr. Ing. Petr Procházka Integrovaný centrální řídicí tým - Armáda ČR

Ing. Helena Rögnerová Ministerstvo zdravotnictví

Ing. David Šmehlík, MHA Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Plk. Ing. Petr Šnajdárek Integrovaný centrální řídicí tým - Armáda ČR

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace