Centrální řídící tým - laboratorní skupina (LS COVID)

Útvar

-

Účel zřízení

Za účelem navrhování opatření a zajištění řízení a koordinace opatření přijatých orgány ochrany veřejného zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vyvolaného novým koronavirem SARS-CoV-2 a opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb s důrazem na využití kapacit a nástrojů projektu Chytrá karanténa se zřizuje v rámci Ministerstva zdravotnictví Centrální řídící tým COVID-19 (dále jen „CŘT“). V rámci CŘT se k zajištění jeho činnosti zřizuje mimo jiné pracovní skupina LS COVID.

Předmět činnosti

a)      koordinuje odborná laboratorní a organizační opatření pro laboratoře a odběrová místa přijímaná na celostátní a regionální úrovni v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, b)      zajišťuje včasnou identifikaci rizik- např. nedostatečné personální, věcné a technické laboratorní kapacity a kapacity odběrových míst, c)      předkládá návrhy a připravuje odborné podklady pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví při řešení požadavků na laboratorní kapacitu COVID-19 a kapacitu odběrových míst, d)      připravuje a koordinuje vznik odborných doporučení, stanovisek nebo dalších dokumentů v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, e)      je informačním a konzultačním místem pro zástupce jednotlivých laboratorních oborů a odborností, f)       centrálně koordinuje činnosti odběrových míst a laboratoří pro odběry a vyšetření na průkaz infekce COVID-19.

Poslední aktualizace

25. 05. 2021 16:48:20

Předseda

MUDr. Barbora Macková Státní zdravotní ústav

Členové

Ing. Milan Blaha, Ph.D. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ústav zdravotnických informací a statistiky

Ing. Eduard Ježo Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

RNDr. Helena Jiřincová Státní zdravotní ústav

MUDr. Renata Knorová, MBA Svaz zdravotních pojišťoven ČR

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Petr Smejkal Institut klinické a experimentální medicíny

Ing. David Šmehlík, MHA Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Plk. Ing. Petr Šnajdárek Integrovaný centrální řídicí tým - Armáda ČR

MUDr. Petr Šonka Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Jan Wolf Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Hana Zákoucká Státní zdravotní ústav

Mgr. Pavlína Žílová Ministerstvo zdravotnictví

Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2

Zápisy z jednání

Národní strategie testování onemocnění covid-19 a ostatní dokumenty

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace