Centrální řídící tým - epidemiologická skupina (EPI COVID)

Útvar

-

Účel zřízení

Za účelem navrhování opatření a zajištění řízení a koordinace opatření přijatých orgány ochrany veřejného zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vyvolaného novým koronavirem SARS-CoV-2 a opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb s důrazem na využití kapacit a nástrojů projektu Chytrá karanténa se zřizuje v rámci Ministerstva zdravotnictví Centrální řídící tým COVID-19 (dále jen „CŘT“). V rámci CŘT se k zajištění jeho činnosti zřizuje mimo jiné pracovní skupina EPI COVID.

Předmět činnosti

a) koordinuje odborná epidemiologická stanoviska a doporučení přijímaná na celostátní a regionální úrovni v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, b) zajišťuje včasnou identifikaci zdravotních rizik, c) předkládá návrhy a připravuje odborné podklady pro vydávání mimořádných a ochranných opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví, d) připravuje a koordinuje vznik odborných doporučení, stanovisek anebo dalších dokumentů v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, e) je informačním a konzultačním místem pro orgány ochrany veřejného zdraví, SZÚ a ZÚ.

Poslední aktualizace

12. 05. 2021 14:02:53

Předseda

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Členové

MUDr. Eva Beranová KHS Královéhradeckého kraje

MUDr. Renata Ciupek KHS Jihomoravského kraje

MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

plk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Ministerstvo obrany

MUDr. Olga Hégrová KHS Pardubického kraje

MUDr. Jana Eliška Hošková KHS Zlínského kraje

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav

MUDr. Jitka Luňáčková KHS Jihočeského kraje

MUDr. Martina Marešová HS hl. m. Praha

MUDr. Irena Martinková KHS Moravskoslezského kraje

MUDr. Hana Pavlasová KHS Kraje Vysočina

MUDr. Jana Prattingerová KHS Libereckého kraje

Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA KHS Karlovarského kraje

MUDr. Jitka Průchová KHS Plzeňského kraje

MUDr. Lilian Rumlová KHS Středočeského kraje

MUDr. Pavel Slezák Ministerstvo zdravotnictví

doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

MUDr. Andrea Škurková KHS Olomouckého kraje

MUDr. Olga Štorkánová KHS Ústeckého kraje

MUDr. Kamila Vítková Veselá Ministerstvo zdravotnictví

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace