Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES)

Útvar

-

Datum zřízení

6. 4. 2021

Poslední aktualizace

12. 05. 2021 14:13:02

Předseda

MUDr. Petr Smejkal hlavní epidemiolog IKEM

Tajemník

Mgr. Irena Kotíková irena.kotikova@mzcr.cz

Členové

PhDr. Martin Buchtík, Ph.D. sociolog, ředitel STEM Ústav empirických výzkumů, z. ú.

MUDr. Daniel Dražan praktický lékař pro děti a dorost, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. František Duška, Ph.D., AFICM, EDIC proděkan 3. LF UK, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. demografka, Přírodovědecká fakulta UK

Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D. imunolog, University of Alabama, Birmingham, USA

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ekonom, člen vědeckého pracoviště CERGE-EI, člen Národní ekonomické rady vlády

Mgr. Daniel Krejcar, MBA vedoucí klinický psycholog, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Mgr. Jan Kulveit, Ph.D. výzkumník, Future of Humanity Institute, Oxford Univeristy

Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK

Ing. René Levínský, Ph.D. výzkumník, CERGE- EI, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Petr Pospíchal publicista

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. viroložka, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace