Národní rada pro implementaci Národního onkologického programu

Účel zřízení

Rada plní koordinační roli při přípravě, implementaci a hodnocení úspěšnosti Národního onkologického programu (NOP) a další specifické činnosti, jež často přesahuji rámec jednotlivých odborností a působnosti subjektů zapojených do NOP.

Předmět činnosti

• příprava, koordinace a průběžné hodnocení implementace Národního onkologického programu ČR (Výroční zpráva o stavu onkologie v ČR), • příprava a schvalování podkladů pro účely strategického plánování a rozvoje onkologické prevence a léčebné péče, včetně predikcí pro dohadovací řízení, HTA analýz a programových dokumentů, • navrhování metodických materiálů, doporučených postupů a vzdělávacích programů v onkologii, • podávání podnětů a připomínkování strategických dokumentů v oblasti onkologického výzkumu, • pravidelné hodnocení úspěšnosti NOP, • řešení dalších úkolů požadovaných MZ.

Datum zřízení

6. 8. 2021

Poslední aktualizace

13. 12. 2021 11:49:37

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace