Mezioborová komise pro vzácná onemocnění

Účel zřízení

Komise je zřízena k podpoře optimalizace zdravotní péče o pacienty s vzácnými onemocněními v souladu se zdravotní politikou státu.

Předmět činnosti

Komise vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010 – 2020, koordinuje přípravu strategie na období 2021 – 2030 a následně zajišťuje ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány, organizacemi a institucemi plnění úkolů z ní vyplývajících. Komise připravuje a koordinuje plnění a aktualizuje příslušný Národní akční plán pro oblast vzácných onemocnění jako výchozí dokument, který stanovuje priority a z nich vyplývající úkoly na další období. Komise zajišťuje pro MZ příslušné podklady pro koordinaci činností v rámci Národní sítě center pro vzácná onemocnění.

Datum zřízení

PM 6/2021

Termíny jednání

2x ročně

Poslední aktualizace

20. 02. 2023 15:39:02

Místopředseda

Ing. Mgr. Venuše Škampová Ministerstvo zdravotnictví

Tajemník

Ing. Štěpánka Tyburcová Ministerstvo zdravotnictví

Členové

Bc. Anna Arellanesová Pacientská rada ministra zdravotnictví

MUDr. Jiří Bonaventura, Ph.D. ERN GUARD-Heart, FN Motol

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP ERN EpiCARE, FNuSA

Ing. René Břečťan Česká asociace pro vzácná onemocnění

prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. ERN Skin, FN Brno

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. expert MZ pro oblast vzácných onemocnění

prof. MUDr. Taťjana Dostálova, DrSc., MBA ERN CRANIO, FN Motol

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. ERN GENTURIS, Masarykův onkologický ústav

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. ERN EURO-NMD, FN Motol

MUDr. Ladislav Hadravský, Ph.D. Svaz zdravotních pojišťoven ČR

MUDr. Miluše Havlová VZP ČR

prim. MUDr. Markéta Havlovicová ERN ITHACA, FN Motol

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. MetabERN, VFN

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. ERN GUARD-Heart, FN Motol

doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D. ERN-RND, VFN

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU ERN eUrogen, VFN

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. ERN EURACAN, FN Motol

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. ERN LUNG, Fakultní Thomayerova nemocnice

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D. ERN EYE, VFN

prof. MUDr. Milan Macek, Jr., DrSc., MHA expert MZ pro oblast vzácných onemocnění

MUDr. Iveta Matějovská, CSc. Ministerstvo zdravotnictví

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. ERN EuroBloodNet, FN Brno

prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. ERN ERNICA, FN Motol

doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D. ERN BOND, FN Motol

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. ERN RARE-LIVER, IKEM

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. Endo-ERN, FN Motol

MUDr. Karel Švojgr, Ph.D. ERN PaedCan, FN Motol

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA ERN RITA, VFN

prof. MUDr. Jiří Vencovský ERN ReCONNET, Rehabilitační ústav

MUDr. Jitka Vojtová Svaz zdravotních pojišťoven ČR

doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. ERKNet, FN Motol

MUDr. Miroslav Zvolský ÚZIS ČR

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace