Mezioborová komise pro vzácná onemocnění

Účel zřízení

Komise je zřízena k podpoře optimalizace zdravotní péče o pacienty s vzácnými onemocněními v souladu se zdravotní politikou státu.

Předmět činnosti

Komise vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010 – 2020, koordinuje přípravu strategie na období 2021 – 2030 a následně zajišťuje ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány, organizacemi a institucemi plnění úkolů z ní vyplývajících. Komise připravuje a koordinuje plnění a aktualizuje příslušný Národní akční plán pro oblast vzácných onemocnění jako výchozí dokument, který stanovuje priority a z nich vyplývající úkoly na další období. Komise zajišťuje pro MZ příslušné podklady pro koordinaci činností v rámci Národní sítě center pro vzácná onemocnění.

Datum zřízení

PM 6/2021

Termíny jednání

31. 5. 2021; 5. 10. 2021

Poslední aktualizace

17. 02. 2022 07:48:00

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace