Pracovní skupina pro telemedicínu

Účel zřízení

Pracovní skupina pro telemedicínu (PS TM) je odborným poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví. Cílem PS TM je za subjekty, resp. pracoviště, která zastupují její členové, poskytnout návrhy a stanoviska k návrhům právního, organizačního a metodického ošetření oblasti telemedicíny pro oblast využití ve zdravotnictví v ČR a v mezinárodním kontextu.

Předmět činnosti

Činnost PS TM bude zaměřena zejména na následující témata: - návrh právního rámce pro poskytování zdravotních služeb na dálku včetně navazujících opatření; - návrh konceptu průvodce pro poskytovatele zdravotních služeb, který by poskytoval referenční informace k různým formám telemedicíny včetně telekonzultací; - návrh určení odpovědných osob a vymezení odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb na dálku; - návrh metodiky a podmínek pro posuzování a výběr medicínských odborností a telemedicínských výkonů vhodných pro začlenění do zdravotních služeb včetně systému úhrad; - návrh dalších podmínek pro služby využívající telemedicínu důležité z pohledu všech zainteresovaných stran; - návrh kontrolních mechanismů pro poskytování zdravotních služeb na dálku; - vymezení podmínek pro poskytování zdravotních služeb na dálku z a do zahraničí; - návrh metodiky posuzování vhodných technických prostředků zařízení (hardware) a poskytovatelů technických služeb (software) systémů pro poskytování zdravotních služeb na dálku, zejména z hlediska použitelnosti, přístupnosti a (kybernetické) bezpečnosti; - návrh opatření týkající se certifikace metodik a postupů využívajících telemedicínu; - návrh systematického vzdělávání a doplnění tématu „poskytování zdravotních služeb na dálku" do pregraduálního, specializačního i celoživotního vzdělávání; - návrh dalších opatření týkajících se telemedicíny v kontextu elektronizace zdravotnictví, včetně například interoperability.

Datum zřízení

29.7.2021

Termíny jednání

dle potřeby

Poslední aktualizace

31. 01. 2023 07:58:41

Členové

doc. MUDr. Martin Andres, Ph.D. Psychiatrická společnost ČLS JEP

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA ČLS JEP

Ing. Jakub Haas Ministerstvo financí

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Ing. Zdeněk Kabátek VZP

Mgr. Jindřich Lauschmann

MUDr. Cyril Mucha Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Mgr. Edita Müllerová Pacientská rada

Mgr. Zbyněk Podhrázký

JUDr. Radek Policar

Ing. Petr Raška, MHA IKEM

Mgr. Kateřina Slabá

Mgr. Alice Strnadová, MBA

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

prof. MUDr. Miloš Táborský Národní telemedicínské centrum FNOL

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

doc. MUDr. Petr Vávra Centrum telemedicínských služeb FNO

MUDr. Jitka Vojtová SZP ČR

Ing. Martin Zeman

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace