Komise pro schvalování pracovišť pro časný záchyt karcinomu plic

Účel zřízení

Komise je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví a je zřízena pro schvalování pracovišť, ve kterých bude probíhat Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic (dále jen „Program“) v souladu s Podmínkami akreditace CT pracovišť pro Program a se zdravotní politikou státu.

Předmět činnosti

1) Komise odpovídá za výběr pracovišť, ve kterých bude probíhat Program. 2) Komise vydává odborné stanovisko v rámci akreditace a reakreditace pracovišť provádějících Program. 3) Komise vyhodnocuje žádosti poskytovatelů zdravotních služeb o zařazení do Programu, zajišťuje provedení místního šetření za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti poskytovatele a v případě splnění všech podmínek vydá Osvědčení o zařazení do Programu. 4) Komise připravuje podklady pro návrhy aktualizací právních předpisů a doporučení, týkajících se podmínek akreditace CT pracovišť pro Program. 5) Komise kontroluje provádění CT vyšetření v rámci časného záchytu karcinomu plic na schválených pracovištích, podílí se na zajištění datového auditu, sběru dat a evaluaci Programu. 6) Komise identifikuje konkrétní chyby v rámci Programu v souvislosti se zhoršováním kvality péče o nádory plic a navrhuje opatření k jejich nápravě. 7) Komise navrhuje opatření ke zkvalitňování a zvyšování efektivity Programu. 8) Komise spolupracuje s odbornou veřejností a dalšími dotčenými subjekty.

Datum zřízení

1. 9. 2021

Poslední aktualizace

24. 01. 2022 10:35:48

Předseda

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH ředitelka odboru zdravotní péče MZ

Místopředseda

as. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. Radiologická společnost ČLS JEP

Tajemník

Mgr. Antonín Hasal Odbor zdravotní péče MZ

Členové

MUDr. Renata Knorová, MBA Svaz zdravotních pojišťoven ČR

MUDr. Marcela Koudelková Národní screeningové centrum ÚZIS ČR

Mgr. Ondřej Krahula, MBA Společnost radiologických asistentů ČR, z.s.

Ing. Jitka Nožičková Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Ing. David Šmehlík, MHA Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace