Poradní orgán pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění

Účel zřízení

Poradní orgán byl zřízen za účelem zabezpečení vytvoření odůvodněného podkladu pro závazné stanovisko a posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) na stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění ve smyslu ustanovení § 39da zákona. Členy poradního orgánu jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ze zástupců státu, zdravotních pojišťoven, odborných společností a pacientských organizací.

Předmět činnosti

Posouzení podkladů (žádost, hodnotící zpráva a vyjádření účastníků řízení) a kritérií stanovených v § 39da odst. 3 zákona z hlediska veřejného zájmu a vytvoření odůvodněného podkladu pro vydání závazného stanoviska ministra zdravotnictví (souhlas nebo nesouhlas se stanovením úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo stanovení jiné výše nebo podmínek úhrady), jež bude následně zasláno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který rozhodne v dané věci v souladu s tímto stanoviskem.

Datum zřízení

4. 11. 2021

Termíny jednání

nepravidelně

Poslední aktualizace

08. 12. 2023 08:59:24

Tajemník

Ing. Vanda Horná, MBA Členy poradního orgánu jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ze zástupců státu, zdravotních pojišťoven, odborných společností a pacientských organizací. Kontakt: ORPHANY (zavináč) mzcr.cz

Oznámení o ústním jednání

Závazné stanovisko

Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace