Národní institut pro zvládání pandemie - skupina laboratorní diagnostiky covid-19

Sekce

-

Útvar

-

Poslední aktualizace

11. 01. 2022 16:33:38

Předseda

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Členové

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny, ředitel

doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. Centrum molekulární biologie a genetiky ​Interní hematologická a onkologická klinika​, ​Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Barbora Macková ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha, virologie

MUDr. Richard Pikner, Ph.D. primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, člen SMIS

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace