Koordinační skupina Ministerstva zdravotnictví pro předsednictví ČR v Radě EU 2022

Účel zřízení

Koordinační skupina Ministerstva zdravotnictví pro předsednictví ČR v Radě EU 2022 je samostatnou pracovní skupinou, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit přípravy a průběh předsednictví ČR v Radě EU. Rovněž se po skončení předsednictví ČR v Radě EU bude zabývat jeho vyhodnocením.

Předmět činnosti

Koordinuje plnění rezortních úkolů souvisejících s přípravou, průběhem a vyhodnocením CZ PRES 2022. Projednává a schvaluje materiály týkající se přípravy a plnění úkolů v souvislosti s přípravou, průběhem a vyhodnocením CZ PRES 2022 před jejich předložením poradě vedení MZ, a to především s ohledem na nutné organizační a tematické zabezpečení CZ PRES 2022 či vzdělávání zaměstnanců související s přípravou CZ PRES 2022 aj. Projednává pozice MZ k materiálům připravovaným jinými ústředními orgány státní správy, které se týkají CZ PRES 2022. Plní jakékoliv další úkoly, které jí jsou přiděleny centrálním koordinátorem CZ PRES 2022, poradou vedení atd., a projednává veškeré další záležitosti, které je třeba s ohledem na CZ PRES 2022 řešit.

Datum zřízení

8. 12. 2021

Termíny jednání

zpravidla 1 x měsíčně

Poslední aktualizace

14. 11. 2022 14:05:01

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace