Pracovní skupina pro restrukturalizaci intenzivní zdravotní péče

Účel zřízení

Posláním a cílem pracovní skupiny je komplexní řešení aspektů poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních poskytovatele intenzivní zdravotní péče.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti pracovní skupiny je především a) analýza současného stavu poskytování intenzivní zdravotní péče a formulování koncepčních návrhů k její optimalizaci a zvyšování nákladové efektivity, b) následná ventilační a komplexní rehabilitační péče, c) problematika dlouhodobé intenzivní zdravotní péče, řešení nárůstu pacientů s trvající poruchou plicních a/nebo jiných orgánových funkcí včetně stavů způsobených nákazou virem SARS-CoV-2, vyžadující dlouhodobou péči, d) návrh a příprava podkladů na případné úpravy právních předpisů, úprava věcného, technického a personálního vybavení intenzivní zdravotní péče.

Datum zřízení

4. 11. 2021

Termíny jednání

min. 1x rok (případně dle potřeby)

Poslední aktualizace

20. 02. 2023 09:15:56

Zápisy z jednání 2022

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace