Národní institut pro zvládání pandemie - skupina analytická

Sekce

-

Útvar

-

Poslední aktualizace

24. 01. 2022 17:18:16

Předseda

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Členové

Doc. Ing. Luděk Berec, Dr. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR

doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. ředitel ÚZIS ČR, Praha, a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz, LF MU Brno

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, Praha

RNDr. Lucia Houfková datová analytička, členka České statistické společnosti

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. ÚZIS ČR, Praha, a Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Mgr. David Kraus, Ph.D. Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. ÚZIS ČR, Praha, a Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

Mgr. Roman Neruda, CSc. Oddělení strojového učení, Ústav informatiky AV ČR, Praha

Mgr. Jan M. Novák výzkumný analytik pro oblast zdravotnictví

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. ÚZIS ČR, Praha, a Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

Ing. Robert Straka, Ph.D. AGH University of Science and Technology, Kraków a FJFI ČVUT, Praha

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha

Doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc. M. S. Ph.D. Oddělení statistického modelování, Ústav informatiky AV ČR, Praha a RECETOX PřF MU, Brno

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace