Pacientská rada ministra zdravotnictví

Účel zřízení

Zvýšení ochrany práv pacientů (čl. 1 Statutu Pacientské rady). Jde o poradní orgán složený ze zástupců pacientů prostřednictvím pacientských organizací, které splnily kritéria MZ. Zprostředkovává hlas pacienta jako aktéra zdravotní politiky na MZ.

Předmět činnosti

poradní činnost pro ministra zdravotnictví, podávání a projednávání problematik z pohledu pacientů, podávání a projednávání podnětů pacientů a pacientských organizací, připomínkování v rámci vnitřního připomínkového řízení ministerstva, účast v pracovních skupinách ministerstva příp. dalších správních orgánů a další dle čl. 2 Statutu Pacientské rady

Datum zřízení

2017

Termíny jednání

4× za rok

Poslední aktualizace

22. 01. 2024 14:07:01

Předseda

Mgr. Vlastimil Milata DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s (https://www.diaktiv.cz/)

Místopředseda

Bc. Anna Arellanesová Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s (https://vzacna-onemocneni.cz/)

Mgr. Simona Zábranská Klub nemocných cystickou fibrózou z.s (https://klubcf.cz/)

Členové

Ing. Karel Dušek Pacienti IBD z.s (https://www.crohn.cz/)

Zdeňka Faltýnková Česká asociace paraplegiků - CZEPA z.s (https://czepa.cz/)

Václav Hradilek SMÁci z.s (https://smaci.cz/cs/)

Mgr. David Janků Česká společnost AIDS pomoc z.s (https://www.aids-pomoc.cz/)

Ing. Dalibor Ježorek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (https://arpzpd.cz/)

Drahoslava Kolací Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách (https://sdruzenicmp.cz/www/)

Mgr. Jitka Kolmanová Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným z.s (https://sdruzeniondrej.cz/)

Mgr. Václav Krása Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky z.s (https://nrzp.cz/)

Bc. Jana Lacinová Popálky o.p.s. (https://popalky.cz/)

Ing. Jaromír Lán, DiS., MBA Asociace protetických pacientů (https://www.protetickypacient.cz/)

Ing. Jiřina Landová Unie ROSKA z.s (https://www.roska.eu/)

Renata Marková Spolek Kolumbus (https://www.spolekkolumbus.cz/cs/)

prof. Mgr. et. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Společnost pro mukopolysacharidosu z.s (https://mukopoly.cz/)

Marta Pečeňová Za sklem o.s (https://www.zasklem.cz/)

Mgr. Štěpánka Pokorná Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. (https://www.breastcancer.cz/)

Mgr. Šárka Prokopiusová Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice z.s (https://snncr.cz/O-SVAZU)

Ing. Jitka Reineltová Parent projekt z.s (https://www.parentproject.cz/)

Ing. Marie Ředinová České ILCO, z.s (https://www.ilco.cz/)

Mgr. Šárka Slavíková Amelie z.s (https://www.amelie-zs.cz/)

Mgr. Luboš Zajíc Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s (https://www.sons.cz/)

Miloslav Zavřel Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků (https://spae.cz/)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace