Národní institut pro zvládání pandemie - skupina léčby a kliniky covid-19

Útvar

-

Poslední aktualizace

08. 02. 2022 17:21:07

Předseda

MUDr. Pavel Dlouhý primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s., předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Místopředseda

MUDr. Petr Šonka praktický lékař, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Členové

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Praha, předseda České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, člen výboru České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. plicní oddělení Medicon, a. s., členka výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka Praha, člen výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA praktický dětský lékař, místopředsedkyně výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Mgr. Michal Hojný vedoucí lékárník IKEM, člen výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP

MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová praktická dětská lékařka, Plzeň

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. primářka III. Interní gerontometabolické kliniky, LF UK Hradec Králové a FN Hradec Králové, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. primář Interního oddělení Nemocnice Znojmo, člen výboru České internistické společnosti ČLS JEP

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka, Praha

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. vědecký sekretář Společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA přednosta KARIM 2. LF UK a FM Motol, člen výboru České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, národní koordinátor intenzivní péče, Praha

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace