Rozkladová komise ministra zdravotnictví

Účel zřízení

Na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, za účelem projednání rozkladů proti rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a podnětů k zahájení přezkumného řízení ve věcech pravomocných rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Předmět činnosti

Činnost rozkladové komise se řídí především správním řádem (§ 152 a § 134 a dále subsidiárně podle ustanovení upravujících odvolací řízení) a dále jednacím řádem této komise – viz příkaz ministra 30/2021. Aktuální rozkladová komise byla zřízena a její jednání upraveno příkazem ministra zdravotnictví č. 30/2021. S ohledem na to, že povinnost projednání rozkladů jako řádných opravných prostředků proti rozhodnutí ministerstva nebo podnětů k zahájení přezkumného řízení v rozkladové komisi vyplývá ze zákona (tj. ze správního řádu), je třeba činnost rozkladové komise chápat za stávajícího právního stavu jako trvalou součást výkonu správních agend oddělením PRO/1. Členy rozkladové komise jmenuje a odvolává, případně též na návrh předsedkyně rozkladové komise, ministr zdravotnictví. Rozkladová komise ministra zdravotnictví jedná v ad hoc senátech, které podle časových možností členů rozkladové komise, nápadu věcí a předsedkyní rozkladové komise určených termínů zasedání svolává právní odbor. Rozkladová komise formuluje a přijímá usnesení, v rámci nichž navrhuje ministru zdravotnictví, jak v projednávané věci rozhodnout. Předsedkyní rozkladové komise je od 16. 2. 2011 Mgr. Denisa Kopková, vedoucí oddělení správních agend (PRO/1) a zástupkyně ředitele právního odboru.

Finanční odměna

Ano

Datum zřízení

15.7.2021 - aktuální příkaz ministra

Termíny jednání

1-2 × za měsíc

Poslední aktualizace

15. 01. 2024 14:37:48

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace