Komise pro schvalování pracovišť a zařazení radiologického pracoviště pro provádění magnetické rezonance (MRI) v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR a pro schvalování pracovišť a zařazení urologického pracoviště pro provádění biopsie prostaty v rámci Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR

Poslední aktualizace

08. 11. 2023 18:52:05

Předseda
Místopředseda
Tajemník
Členové

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Česká urologická společnost ČLS JEP

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA Česká radiologická společnost ČLS JEP

MUDr. Markéta Dostalíková, Ph.D. VZP ČR

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Česká radiologická společnost ČLS JEP

MUDr. Marcela Koudelková ÚZIS ČR

MUDr. Iveta Matějovská, CSc. MZ ČR

MUDr. Michaela Matoušková Česká urologická společnost ČLS JEP

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA Česká radiologická společnost ČLS JEP

MUDr. Milada Tomanová SZP ČR

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA Česká urologická společnost ČLS JEP

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace