Pracovní skupina pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči

Účel zřízení

Účelem této skupiny je péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním, v minulosti se například podílela na vypracování Metodického pokynu – péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (triáž pacientů, spádové oblasti KCC/IC, indikátory výkonnosti a kvality KCC/IC - viz. Věstník MZ 10/2012) nebo vypracování a procesování výzvy pro poskytovatele zdravotních služeb žádajících o udělení statutu Komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC) nebo Iktového centra (IC) v souladu s § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (viz. Věstník MZ 4/2015)

Předmět činnosti

Současná pracovní skupina se vyvinula z dřívějších komisí a pracovních skupin. Viz. Odborná komise pro posouzení vybrané vysoce specializované péče v oboru neurologie byla ustanovena dle Statutu a Jednacího řádu Odborného fóra pro tvorbu standardů a koncentraci vybrané specializované péče (2008/2009). Odborné fórum pro tvorbu standardů péče a koncentraci vybrané vysoce specializované péče bylo konstituováno jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven pro tvorbu doporučených postupů pro poskytování zdravotních výkonů - standardů péče a pro definování podmínek koncentrace vybrané nákladné vysoce specializované péče. Z této komise byla v roce 2010 vytvořena PS auditorů pro cerebrovaskulární péči, kteří měli posuzovat splnění podmínek k získání Osvědčení pro Centra komplexní cerebrovaskulární péče (KKC) a centra pro péči o pacienty s iktem (IC).

Datum zřízení

2012

Poslední aktualizace

18. 09. 2018 13:29:39

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace