Komise pro screening nádorů prsu

Účel zřízení

Včasná diagnostika nádorových onemocnění, která umožňuje léčit lokalizované onemocnění, případně zabránit jeho vzniku

Předmět činnosti

Kultivace sítě pracovišť mamografického screeningu v České republice, navrhuje opatření ke zkvalitňování a zvyšování efektivity screeningového procesu, jako poradní orgán ministra vydává doporučení pro zařazení daného pracoviště do screeningového programu, upozorňuje na konkrétní chyby v provádění mamografického screeningu, vedoucí ke zhoršování kvality či neúměrného zvyšování radiační zátěže a v péči o choroby prsu, provádí kontroly mamografických center v rámci jejich akreditace a reakreditace.

Datum zřízení

15. 2. 2019

Termíny jednání

2–3× za rok

Poslední aktualizace

31. 01. 2020 19:25:34

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace