Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ

Účel zřízení

Včasná diagnostika nádorových onemocnění, která umožňuje léčit lokalizované onemocnění, případně zabránit jeho vzniku.

Předmět činnosti

Projednávání návrhů na vhodné plošné preventivní programy a hledání možnosti jejich realizace a postupného promítnutí do doporučených odborných postupů monitorace a řízení průběhu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR, navrhuje kritéria a stanoví podmínky pro vstup zdravotnických pracovišť do screeningového programu vydání Věstníku MZ ČR částka 1/2009 – Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice, příprava nového Věstníku, jako poradní orgán ministra vydává doporučení pro zařazení daného pracoviště do screeningového programu.

Datum zřízení

15. 2. 2019

Termíny jednání

2–3× za rok

Poslední aktualizace

05. 03. 2020 11:31:49

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace