Pracovní skupina pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotních služeb

Účel zřízení

Pracovní skupina pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotních služeb je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotních služeb v ČR v rámci MZČR. Je zřízena na základě Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ze dne 9. června 2009 (Úřední věstník EU 2009/C 151/01) a Akčního plánu č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb vytvořeného v rámci implementace strategického dokumentu „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“, schváleného ministrem zdravotnictví dne 24. března 2015.

Předmět činnosti

Činnost pracovní skupiny souvisí výhradně s rozvojem, podporou a komplexním začleněním bezpečí pacientů a kvality zdravotních služeb do konkrétních strategií a programů v oblasti zdraví na celostátní, regionální a místní úrovni a s přípravou návrhů právní úpravy v této oblasti.

Datum zřízení

3. 10. 2017

Termíny jednání

Pracovní skupina pracuje průběžně a zasedá nejméně třikrát ročně.

Poslední aktualizace

14. 11. 2023 16:14:39

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace