Pracovní skupina pro lékařské ozáření – PSLO

Účel zřízení

Zřízena v návaznosti na Směrnici Rady 2013/59/EURATOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření, přičemž je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem pro lékařské ozáření v ČR

Předmět činnosti

Činnost PSLO souvisí výhradně s rozvojem, podporou, tvorbou a zajištěním kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Zaměřuje se zejména na oblasti definované v uvedené směrnici a v platných legislativních předpisech souvisejících s lékařským ozářením při poskytování zdravotních služeb.

Datum zřízení

23. 10. 2015

Termíny jednání

PSLO pracuje průběžně a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Poslední aktualizace

30. 09. 2022 15:44:27

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace