Komise Ministerstva zdravotnictví pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (PVP)

Účel zřízení

Posuzuje a hodnotí projekty a návazně navrhuje výše dotace jednotlivým projektům

Předmět činnosti

Komise projednává poskytnutí dotací na projekty předložené v rámci dotačního programu PVP z hlediska podmínek obsažených v metodice ministerstva. Komise předkládá návrhy pro přidělení dotací ze státního rozpočtu vedení ministerstva. Komise se průběžně vyjadřuje k zaslaným žádostem o změnu projektu apod. Jednání komise probíhá prezenčně nebo per rollam.

Datum zřízení

č. 48/2020 ze dne 16. prosince 2020

Termíny jednání

2x ročně

Poslední aktualizace

20. 10. 2023 08:33:19

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace