Cena Makropulos – výběrová komise (není stanovena příkazem ministra)

Účel zřízení

Cena Makropulos je udělována ministrem zdravotnictví v souladu s Nařízením vlády č. 248/2007 Sb. (Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví). Ocenění se uděluje k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Je udíleno obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos lze udílet každoročně k 1. říjnu u příležitosti Mezinároního dne seniorů. V každém roce může být udělena pouze jedna Cena Makropulos. Cenu Makropulos tvoří umělecký předmět, symbolizující zaměření ocenění, a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.

Předmět činnosti

Výběrová komise je poradním orgánem ministra. Jejím úkolem je odborné posouzení, zhodnocení předložených nominací a doporučení návrhu panu ministrovi, který rozhodne o konečném udělení Ceny Makropulos.

Datum zřízení

2005

Termíny jednání

1× za rok

Poslední aktualizace

31. 05. 2019 15:26:26

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace