Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením – výběrová komise (není stanovena příkazem ministra)

Účel zřízení

Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením je udělována ministrem zdravotnictví v souladu s Nařízením vlády č. 248/2007 Sb. (Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví). Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům. Ocenění lze udílet každoročně k příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených (3. prosinec), lze ji udělit též in memoriam. Její udělení není vázáno na zdravotní postižení, v kalendářním roce může být uděleno pouze jedno ocenění. Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením tvoří čestná plaketa včetně etue a finanční ocenění ve výši 40 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.

Předmět činnosti

Výběrová komise je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Jejím úkolem je odborné posouzení a zhodnocení předložených nominací. Návrh komise je předkládán panu ministrovi, který rozhoduje o konečném výběru kandidáta na udělení Ceny ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Datum zřízení

2006

Termíny jednání

1× za rok

Poslední aktualizace

31. 05. 2019 15:26:50

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace