Komise pro dostupnost stomatologických služeb v ČR

Účel zřízení

K zajištění činnosti při posuzování dostupnosti stomatologických služeb v České republice a při posuzování žádostí o přidělení dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního podprogramu – Podpora praktických zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotní péče

Předmět činnosti

Komise posuzuje dostupnost stomatologických služeb v České republice a žádosti o přidělení dotace v souladu se stanovenou metodikou a s prioritami rezortu zdravotnictví.

Datum zřízení

2018

Termíny jednání

Nepravidelná jednání/ hlasování per rollam. Nejsou pořizovány zápisy z jednání.

Poslední aktualizace

15. 07. 2021 10:26:26

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace