Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče – výběrová komise (není stanovena příkazem ministra)

Účel zřízení

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče se uděluje k ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním v České republice. Ocenění se uděluje fyzické osobě; lze ji udělit in memoriam. Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče se udílí každoročně k 3. prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna cena. Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče tvoří plaketa včetně etue a peněžní ocenění ve výši 40 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.

Předmět činnosti

Výběrová komise je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Jejím úkolem je odborné posouzení a zhodnocení předložených nominací. Návrh komise je předkládán panu ministrovi, který rozhoduje o konečném výběru kandidáta na udělení Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Datum zřízení

2006

Termíny jednání

1× za rok

Poslední aktualizace

31. 05. 2019 15:27:13

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace