Mezirezortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem - MPS SPA

Účel zřízení

MPS SPA je poradní orgán ministra zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) zřízený za účelem koordinace a spolupráce státních orgánů a dalších organizací při realizaci opatření zaměřených na snižování škod působených alkoholem vyplývajících z národních dokumentů a mezinárodních aktivit v této oblasti.

Předmět činnosti

MPS SPA např. připravuje návrhy koncepčních a věcných opatření a aktivit v oblasti snižování škod působených alkoholem, tyto návrhy jsou předloženy ministru zdravotnictví s doporučením dalšího postupu, následně se návrhy podle doporučení předkládají RVKPP. Dále MPS SPA formuluje stanoviska dle potřeby k aktuálním záležitostem, které se týkají problematiky alkoholu jak na úrovni vnitrostátní, tak mezinárodní (v souvislosti s členstvím ČR v EU a ve WHO). Dále také spolupracuje s odbornou veřejností a s nestátními neziskovými organizacemi v oblasti snižování škod působených alkoholem aj.

Datum zřízení

2016

Termíny jednání

1–2x za rok

Poslední aktualizace

07. 01. 2022 17:54:56

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace