Pracovní skupina pro návykové nemoci při Ministerstvu zdravotnictví (PSPNN)

Účel zřízení

Zřízení a složení PSPNN vychází z příkazu ministra 31/2010 a jeho dodatky (7/2011, 25/2011, 3/2012, 10/2013). Aktuálně - příkaz ministra k PSPNN bude vzhledem k personálním změnám aktualizovaný a sjednocený.

Předmět činnosti

Je stálým poradním a iniciačním orgánem Ministerstva zdravotnictví. Hlavním posláním PSPNN je sledovat a hodnotit oblast léčby návykových nemocí a podávat náměty na zvýšení její účinnosti. PSPNN dále zejména spolupracuje s dalšími orgány působícími v oblasti závislostí a každoročně vyhodnocuje uskutečňování protidrogové politiky MZ.

Datum zřízení

2010

Termíny jednání

1–2x za rok

Poslední aktualizace

27. 10. 2020 16:43:13

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace