Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA)

Útvar

-

Účel zřízení

Zřízená za účelem koordinace plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen „FCTC“) a dalších mezinárodních instrumentů a pro potřeby koordinace spolupráce státních orgánů a dalších organizací při realizaci opatření zaměřených na prevenci a snižování spotřeby tabáku, závislosti na nikotinu (včetně problematiky elektronických cigaret a jiných souvisejících inovativních výrobků) a expozice tabákovému kouři, vyplývajících z národních dokumentů zaměřených na řešení této problematiky

Předmět činnosti

Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem /dále jen „MPS KOTA“/ je poradní orgán ministra zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které je ministr zdravotnictví členem.

Datum zřízení

2013

Termíny jednání

2× za rok

Poslední aktualizace

28. 05. 2020 08:29:08

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace