Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA)

Útvar

-

Účel zřízení

Zřízená za účelem koordinace plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen „FCTC“) a dalších mezinárodních instrumentů a pro potřeby koordinace spolupráce státních orgánů a dalších organizací při realizaci opatření zaměřených na prevenci a snižování spotřeby tabáku, závislosti na nikotinu (včetně problematiky elektronických cigaret a jiných souvisejících inovativních výrobků) a expozice tabákovému kouři, vyplývajících z národních dokumentů zaměřených na řešení této problematiky

Předmět činnosti

Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem /dále jen „MPS KOTA“/ je poradní orgán ministra zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které je ministr zdravotnictví členem.

Datum zřízení

2013

Termíny jednání

2× za rok

Poslední aktualizace

07. 01. 2022 17:49:21

Předseda

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Místopředseda

Mgr. Jarmila Vedralová Úřad vlády ČR, (druhý místopředseda)

Členové

Mgr. Kateřina Baťhová Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Karel Bláha, CSc. Ministerstvo životního prostředí

PhDr. Kateřina Bocianová, Ph.D. Ministerstvo zahraničních věcí

MUDr. Jiří Dolák A.N.O. - Asociace nestátních organizací

Mgr. Aneta Dvořáková Ministerstvo spravedlnosti

plk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Ministerstvo obrany

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D. Ministerstvo financí

Ing. Jindřich Fialka Ministerstvo zemědělství

PhDr. Petr Hnízdo Ministerstvo kultury

Bc. Petra Kamarádová SZÚ

Ing. Lucia Kiššová Úřad vlády ČR

Mgr. Lukáš Kohoutek Česká koalice proti tabáku

Mgr. Lenka Kostelecká Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Adam Kulhánek Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

MUDr. Lubomír Nečas Asociace krajů

Mgr. Vladimír Sklenář Ministerstvo školství

Ing. Silvie Slavíková Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Robert Spáčil Ministerstvo dopravy

MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Ing. Kateřina Talašová Úřad vlády ČR

Mgr. Claudia Varhol Svaz měst a obcí ČR

Ing. Pavel Vinkler Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Zuzana Zajarošová Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Jiří Zatřepálek Česká asociace adiktologů

MUDr. Kamila Zvolská ČLS JEP

Činnost MPS KOTA 2021

Činnost MPS KOTA 2020

Jednání MPS KOTA 2019

Jednání MPS KOTA 2018

Jednání MPS KOTA 2017

MPS KOTA 2019 - výsledné závěrečné hodnocení Akčního plánu v oblasti kontroly tabáku v ČR 2015 - 2018

Jednání MPS KOTA 2016

Jednání MPS KOTA 2015

Jednání MPS KOTA 2014

Jednání MPS KOTA 2013

Jednání MPS KOTA 2012

Dokumenty různé

Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace