Oborové atestační komise pro nelékařská povolání dle § 60 zákona č. 96/2004 Sb. – ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou

Účel zřízení

Oborová atestační komise je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví. Členy komise jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.

Předmět činnosti

Zkušební komise pro atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Finanční odměna

Ano

Datum zřízení

2009

Poslední aktualizace

03. 12. 2020 17:16:32

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace