Poradní sbor pro léčivé rostliny

Účel zřízení

Poradní sbor byl zřízen jako poradní orgán ministerstva pro řešení úkolů související se zpracováním, distribucí a využitím léčivých rostlin. Byla nastavena aktivní spolupráce s ostatními orgány státní správy, odbornými profesními organizacemi (např. ČLK), vybranými vysokoškolskými fakultami, výzkumnými ústavy, výrobci, distributory a dalšími zainteresovanými subjekty.

Předmět činnosti

Příprava podkladových materiálů Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství včetně legislativy pro oblast léčivých přípravků, doplňků stravy a návykových látek, sdílení informací mezi státní správou, odbornou a vědeckou veřejností, podávání podnětů na SÚKL ve věci léčivých přípravků, příprava monografií E/S/C/O/P, stanovení hranice mezi léčivým přípravkem a potravinovým doplňkem (problematika hraničních přípravků, zdravotní tvrzení), osvětová a vzdělávací činnost

Datum zřízení

2002

Termíny jednání

1× za rok

Poslední aktualizace

04. 06. 2019 13:15:17

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace