Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti

Účel zřízení

Výbor je zřízen na základě zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Předmět činnosti

Výbor je organizovaná skupina tvořená osobami, které jsou pověřeny celkovým řízením a rozvojem informačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému a významně se podílejí na řízení a koordinaci činností spojených s kybernetickou bezpečností těchto systémů. Ministerstvo zdravotnictví jako správce informačního systému kritické informační infrastruktury a správce významného informačního systému dle § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, kterému se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, koordinuje rozvoj kybernetické bezpečnosti v organizačních složkách státu resortu zdravotnictví

Datum zřízení

2016

Termíny jednání

2× za rok

Poslední aktualizace

03. 12. 2020 17:10:03

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace