Komise pro institucionální podporu

Účel zřízení

Poradní orgán ministra. Komise byla jmenována na základě vydání Příkazu ministra Statut a jednací řád Ministerstva zdravotnictví pro institucionální podporu poskytovanou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, který schválila Porada vedení A č. 30 ze dne 23. 8. 2016

Předmět činnosti

Členové Komise především dohlíží na účelné využití finančních prostředků poskytovaných na institucionální podporu tím, že hodnotí předložené průběžné zprávy o plnění koncepčního rozvoje výzkumné organizace formou oponentských posudků, projednávají a předkládají návrhy na řešení problémů souvisejících se schvalováním žádostí o změny, které podávají příjemci institucionální podpory.

Finanční odměna

Ano

Datum zřízení

8/23/2016

Termíny jednání

dle potřeby

Poslední aktualizace

29. 11. 2022 08:34:06

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace