EXPERTNÍ TÝM - Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR-Screeningové programy

Účel zřízení

Projekt byl zahájen 1. 1. 2014. Hlavním posláním ET bylo a je nastavení strategie, sledování a hodnocení průběhu a plnění cílů projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“. Poskytování odborné podpory a konzultace jednotlivých kroků při přípravě a realizaci projektu z hlediska odbornosti.

Předmět činnosti

ET se schází dle potřeby, a to převážně v listopadu či prosinci daného roku, kdy jsou ÚZISem zveřejněny výsledky adresného zvaní za daných 12 měsíců (od 1. července do 30. června následujícího roku). ET projednává stav projektu. Vyhodnocuje výsledky adresného zvaní. Navrhuje nová doporučení pro další realizaci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ na další období. Projekt má povinnou pětiletou udržitelnost do 30. 6. 2020.

Poslední aktualizace

30. 01. 2020 17:22:02

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace