Ústřední epidemiologická komise

Účel zřízení

Ústřední epidemiologická komise byla zřízena na základě usnesení vlády č.1 271 ze dne 8.11.2006 k plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví a zajištění akceschopnosti rezortů včetně jejich jimi stanovených nezbytných veřejných služeb v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru.

Předmět činnosti

Ústřední epidemiologická komise koordinuje zpracování a aktualizaci Pandemického plánu ČR a dále kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví akceschopnost rezortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru.

Datum zřízení

8.11.2006

Termíny jednání

podle potřeby

Poslední aktualizace

03. 12. 2020 15:01:42

Předseda

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. ministr zdravotnictví

Místopředseda

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

Členové

Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí, ředitelka odboru 14 - financování kapitol státního rozpočtu I

MUDr. Irena Červenková Ministerstvo zdravotnictví, oddělení zdravotní péče

Mgr. Jaroslav Faltýn Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání

Ing. Jaroslava Hejdová Ministerstvo zdravotnictví, vedoucí oddělení krizové připravenosti

Mgr. Vít Hendrych Ministerstvo dopravy, ředitel bezpečnostního odboru

Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství, ředitel odboru živočišných komodit

Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj, pověřený řízením odboru regionální politiky

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Mgr. Marcela Minaříková Šandová Vedoucí oddělení bezpečnosti a řízení rizik

MUDr. Pavel Náplava Ministerstvo obrany, hlavní hygienik

Ing. Pavel Nepovím Ministerstvo vnitra, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS

Ing. Miloslav Novák Správa státních hmotných rezerv, ředitel odboru příprav pro krizové stavy

Mgr. Eva Riedlová Ministerstvo zahraničních věcí, ředitelka odboru služebních a pracovněprávních věcí a zástupkyně státního tajemníka

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Nemocnice Na Bulovce, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Ing. Gabriela Štěpanyová Ministerstvo zdravotnictví, ředitelka odboru komunikace s veřejností a tisková mluvčí

PharmDr. Alena Tomášková Ministerstvo zdravotnictví, ředitelka odboru farmacie

Ing. Zdeněk Zeman Ministerstvo průmyslu a obchodu, bezpečnostní ředitel a ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace