Rezortní odborná komise ke schvalování projektů pokusů na zvířatech

Účel zřízení

Na základě ustanovení § 23a odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů je povinnost zřídit rezortní odbornou komisi.

Předmět činnosti

Komise je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ve správních řízeních o schválení či neschválení projektu pokusů, o změně, pozastavení nebo odnětí rozhodnutí o schválení projektu pokusů v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. a souvisejícím právními předpisy vydanými k jeho provedení. Byla ustavena Příkazem ministra pro schvalování projektů pokusů na zvířatech, který současně upravuje jednání rezortní komise , způsob usnášení, četnost jednání, povinnost mlčenlivosti všech členů komise či obsah a formu stanovisek rezortní odborné komise. Komise je složena z řad odborníků s osvědčením o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

Finanční odměna

Ano

Datum zřízení

1. 1. 2018

Termíny jednání

1x měsíčně

Poslední aktualizace

08. 11. 2022 09:58:14

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace