Komise Ministerstva zdravotnictví pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Účel zřízení

Komise posuzuje projekty a návazně navrhuje výši přidělené dotace.

Předmět činnosti

Komise projednává poskytnutí dotací na projekty předložené v rámci dotačního programu z hlediska podmínek obsažených v metodice ministerstva. Komise předkládá návrhy pro přidělení dotací ze státního rozpočtu vedení ministerstva. Komise jedná min. 2x ročně. Dále se komise průběžně vyjadřuje k zaslaným žádostem o změnu projektu apod.

Datum zřízení

16. prosince 2020 Příkazem ministra č. 46/2020 a dodatkem č. 40/2021 .

Termíny jednání

2x ročně

Poslední aktualizace

02. 03. 2023 10:25:08

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace