Pracovní skupina pro koncepční řešení rozvoje geriatrické péče v České republice

Účel zřízení

Definování problémů a návrhů systémových změn k zajištění efektivního poskytování geriatrické péče v ČR a vytvoření a implementace Plánu rozvoje geriatrické péče v ČR.

Předmět činnosti

Předmět činnosti: • návrhy systémových změn vedoucí k efektivnímu a komplexnímu poskytování geriatrické péče v ČR • vypracování Plánu rozvoje geriatrické péče v ČR, a souvisejících dokumentů • implementace Plánu rozvoje geriatrické péče v ČR. - schvalování relevantních materiálů před jejich předložením na PV

Datum zřízení

2. března 2023

Poslední aktualizace

26. 05. 2023 14:34:42

Předseda
Místopředseda
Členové

MUDr. Markéta Dostálová VZP ČR

MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Ing. Klečková Jana VVD MZ

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

Mgr. Šárka Liolia OPP MZ

MUDr. Astrid Matějková Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr. Iveta Matějovská, CSc. CAU MZ

Mgr. Petr Peiger LEG MZ

Václav Pláteník, MA, LL.M. náměstek ministra zdravotnictví

prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA Asociace nemocnic ČR

Ing. Petr Severa Asociace krajů ČR

RNDr. Jitka Soukupová ÚZIS ČR

Mgr. Alice Strnadová, MBA ONP MZ

MUDr. Zuzana Šnajdrová člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

Mgr. Markéta Švejdová Jandová, DiS. OZP MZ

prof. MUDr. Eva Topinková vědecký sekretář České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

Mgr. Tereza Vránová EFI MZ

Základní dokumenty

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace