Pracovní skupina MZ pro koordinaci spolupráce s OECD

Účel zřízení

K zajištění koordinace zapojení MZ do činnosti OECD, především pak k zaujímání a schvalování národních stanovisek ke zdravotní agendě OECD.

Předmět činnosti

Činnost skupiny se zaměřuje na tvorbu a schvalování koordinovaných stanovisek MZ vůči OECD. V rámci pracovní skupiny dochází zejména k zaujímání národních stanovisek ke zdravotnické agendě OECD v rámci činnosti Zdravotnického výboru OECD, který řídí práci OECD v oblasti zdraví a připravuje pro Radu OECD doporučení ohledně aktuálních priorit v oblasti zdravotnictví. Pracovní skupina primárně zajišťuje přípravu instrukcí na jednotlivá jednání Zdravotnického výboru a jeho podskupin (včetně zajištění relevantní účasti za MZ) a aktivně participuje na schválených aktivitách. Mezi další aktivity patří také šíření informací a distribuci odborných materiálů OECD. Členy skupiny jsou zástupci věcně příslušných odborů MZ odpovídající agendě OECD, hlavním koordinátorem je odbor MEZ.

Datum zřízení

2010

Termíny jednání

1x ročně

Poslední aktualizace

01. 11. 2023 11:15:02

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace