Meziresortní pracovní skupina pro rozvoj pohybových aktivit

Útvar

-

Účel zřízení

Účelem zřízení pracovní skupiny je zvyšování úrovně kvality pohybových aktivit, a to ve všech oblastech života tak, aby všichni lidé měli přístup k bezpečnému a příznivému prostředí a k rozmanitým příležitostem k pohybové aktivitě směřující ke zlepšení zdraví jednotlivců a komunit a dále k sociálnímu, kulturnímu a hospodářskému rozvoji národa.

Předmět činnosti

Základním předmětem činnosti je především tvorba koncepčních doporučení v rámci vytváření aktivní společnosti, vytváření aktivního prostředí, vytváření aktivních lidí a vytváření aktivních systémů s dodržením zásad přístupu z hlediska lidských práv, rovnosti v průběhu života, proporcionálnosti a univerzálnosti, praxe založené na důkazech, soudržnosti politik, zapojení a posílení tvůrců politik, lidí, rodin a komunit a podpory víceodvětvového partnerství.

Datum zřízení

9. 11. 2023

Poslední aktualizace

10. 06. 2024 11:20:28

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace